SPREKERS

Ontmoet de volgende experts op het Skipr Event Doen of Laten?

Tijn Kool

programmaleider Doen of laten?
senior researcher IQ healthcare, Radboudumc


Na zijn studies geneeskunde en bedrijfskundige economie promoveerde Tijn Kool in 1995 op een toen nog nauwelijks actueel thema, de mogelijkheden van marktwerking in de gezondheidszorg. Vervolgens werkte hij in de dynamische omgeving van het UMC Utrecht dat in korte tijd transformeerde van een academisch ziekenhuis naar een Universitair Medisch Centrum door fusie met het WKZ en de medische faculteit. Hij maakte enige jaren deel uit van de directie van het Hart Long Centrum Utrecht, verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg op de locatie UMC.

Het onderzoek trok hem in 2001 naar Prismant waar hij een grote onderzoeksafdeling opzette op het gebeid van meten en verbeteren van kwaliteit. Sinds 2011 werkt hij bij IQ healthcare van het Radboudumc. Hij is daar sinds 2015 programmamanager van Doen of laten?. Zijn ambitie is hiermee een beweging op gang te brengen in de Nederlandse zorg om bij sommige vormen van zorg terughoudend te zijn en het gesprek met de patiënt aan te gaan. Naast onderzoek naar en het faciliteren van het terugdringen van niet-gepaste zorg, liggen de uitdagingen van het implementeren van digitale zorg hem na aan het hart. Hij heeft met name veel onderzoek gedaan naar implementatie van patiëntportalen en het gebruik van patiëntwaarderingswebsites. Tijn Kool is redacteur van KIZ kwaliteit in de zorg, editor van the Journal of Medical Internet Research en actief in de internationale Choosing Wisely beweging.

Gita Gallé

voorzitter Raad van Bestuur
Deventer Ziekenhuis


Gita Gallé is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Deventer Ziekenhuis (DZ) sinds november 2014. Het DZ is een middelgroot opleidingsziekenhuis in Nederland. Het DZ is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen (STZ). Het DZ heeft 200 stafleden, 2300 medewerkers en een omzet van € 220 miljoen. Gita Gallé is tevens lid van het bestuur van de STZ, met de portefeuille opleidingen, en is voorzitter van het College Specialismen Verpleegkunde. Daarnaast is zij commissaris bij de Deventer Schouwburg en extern lid van de auditcommissie van de Raad voor de Rechtspraak. Gita Gallé was voor haar huidige functie bij het Deventer Ziekenhuis, lid Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en daarvoor bekleedde zij de functie van directeur bij de NVZ, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Voordat zij haar carrière in de gezondheidszorg begon, heeft zij meerdere functies bekleed in de vliegindustrie (KLM) en de lokale overheid. Gita Gallé heeft sociale wetenschappen in Utrecht gestudeerd.

Sjoerd Repping

voorzitter Zorgevaluatie en Gepast Gebruik bij Zorginstituut Nederland, hoogleraar Zinnige Zorg aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA), strategisch adviseur van de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC


Sjoerd Repping was jarenlang hoofd van het centrum voor voortplantingsgeneeskunde aan het AMC en nauw betrokken bij de coördinatie en uitvoer van veel zorgevaluatieonderzoek.  Sinds februari van dit jaar is hij namens alle partijen uit de medisch specialistische zorg ‘kwartiermaker en voorzitter Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ (ZE&GG) bij het Zorginstituut. Hij ziet het als zijn missie om samen met alle veldpartijen de zorg in de ziekenhuizen steeds beter wetenschappelijk onderbouwd te krijgen. Als hoogleraar Zinnige Zorg en strategisch adviseur van de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC probeert hij daar ook op lokaal niveau invulling aan te geven in Amsterdam.


Ab Klink
Lid Raad van Bestuur Coöperatie VGZ

Ab Klink (1958) is sinds januari 2014 lid van de Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ. Binnen de driekoppige RvB beheert hij de portefeuille Zorg. VGZ is een coöperatie die de zorgverzekeringen verzorgt voor 4 miljoen leden. Daarmee is Coöperatie VGZ de tweede zorgverzekeraar van Nederland.
Met ingang van mei 2011 heeft Klink een aanstelling als hoogleraar Zorg, arbeidsmarkt en politieke sturing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Hij behaalde in 1985 zijn doctoraalexamen sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 1991 promoveerde hij in de rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden. Van 1992 tot 1999 werkte hij op het Ministerie van Justitie waar hij de volgende functies heeft bekleed: beleidsmedewerker Bureau SecretarisGeneraal, raadadviseur Stafafdeling Algemeen Wetgevingsbeleid, beleidscoördinator van de Directie Ontwikkeling Rechtspleging en plaatsvervangend directeur Rechtspleging. Van 1999 tot 2007 was Klink directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.
In 2003 werd Klink lid van de Eerste Kamer voor het CDA. Van 2007 tot 2010 was hij minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport in het kabinet Balkenende IV. Daarna werd hij hoofd van de adviespraktijk voor de Nederlandse zorgmarkt bij strategisch adviesbureau Booz & Company totdat hij begin 2014 begon als RvB-lid bij Coöperatie VGZ.

Sandra Vos

psychiater en directeur Behandelzaken
GGZ Breburg


Sandra Vos heeft in Maastricht geneeskunde gestudeerd, en is in de regio Tilburg opgeleid tot psychiater. In 2004 is zij gestart als psychiater -en later ook als manager- op de jong-volwassenen afdeling van GGZ Breburg, waar ze al veel samenwerkten met jongeren, hun ouders en de omgeving, en de ambulante behandelaars. Ze pasten weinig dwang toe. Behalve psychiater is Sandra Vos ook relatietherapeut geworden.

In 2013 is ze manager geworden op de HIC van GGZ Breburg. Samen met een enthousiast en moedig team hebben ze de HIC methodiek geïmplementeerd, en is het gelukt om het separeren terug te dringen naar nagenoeg nul, niet alleen op de HIC maar in heel GGZ Breburg.

In 2018 heeft ze de stap gemaakt naar directeur van de zorggroep.

Zes jaar sinds de start zijn er veel wisselingen geweest in personeel, wet- en regelgeving, financiering, en samenwerkingsmogelijkheden. De HIC bevindt zich in zwaar water, en een andere fase en met een andere energie, die van vasthouden – en dat valt niet mee-  en doorontwikkelen. Ze zijn aan het onderzoeken hoe ze eigen regie van de cliënt, en de kracht van het informele steunsysteem meer kunnen gaan inzetten bij de behandeling.

Vincent Coenen

huisarts in Werkendam en medisch directeur 
Huisarts en Zorg


Vincent Coenen studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht en de opleiding Huisartsgeneeskunde volgde hij aan de Universiteit van Cambridge. Sinds 2007 is hij huisarts in een groepspraktijk in Werkendam en sinds 2011 zet hij zich met veel plezier in voor de regionale huisartsenvereniging Huisarts en Zorg als Medisch directeur. Bij huisarts en zorg zijn 45 huisartspraktijken aangesloten waarin deze samen de chronische zorg en de avond-nacht en weekenddiensten organiseren. Huisart en Zorg is uitgegroeid tot een regionale netwerkorganisatie waarin de leertuin Kwaliteit als Medicijn de laatste jaren een belangrijke rol heeft gespeeld. In samenwerking met het Beatrix Ziekenhuis en VGZ heeft Huisarts en Zorg een alliantie gevormd om effectieve, zinnige zorg te organiseren op de juiste plek. Hierin is meer tijd voor de patiënt een belangrijke ontwikkeling geweest. 

Johanne Bloemen

Gastro-intestinaal en oncologisch chirurg bij Catharina Ziekenhuis


Leti van Bodegom-Vos

staflid Biomedical Data Sciences, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)


Na haar studie gezondheidswetenschappen, promoveerde Leti van Bodegom-Vos in 2010 aan Universiteit Maastricht op onderzoek naar de implementatie van een procesgerichte organisatie van zorg in ziekenhuizen. Sinds 2010 is Leti werkzaam op de afdeling Biomedical Data Sciences in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), eerst als ZonMw implementatiefellow en daarna als staflid. Haar onderzoek richt zich op de implementatie van innovaties en de de-implementatie van ongepaste zorg (low value care).

Simon Broersma

hoofdredacteur
Skipr


Jesper Rijpma

Dagvoorzitter


Jesper Rijpma is ruim tien jaar actief in de wereld van het debat, de politiek en het openbaar bestuur. Na een termijn als gemeenteraadslid in Utrecht, ging hij aan de slag als belangenbehartiger in de zorg en rolde hij het vak van debat- en gespreksleider in. Hij bouwde de afgelopen vijf jaar een brede ervaring op en presenteerde evenementen voor hele diverse opdrachtgevers, zowel in de profit als in de non-profit sector.