Image
Programma


 • 15 november 2019
 • 09:30 – 17:00 uur
 • Green Village, Nieuwegein
  09:30

Ontvangst 

  10:15

Doen of laten?, een weloverwogen keuze

Passende zorg voor de patiënt en meer waardevolle zorg voor iedereen door weloverwogen keuzes: een verrichting of therapie uitvoeren of juist achterwege laten? Het landelijk programma ‘Doen of laten?’ helpt zorgverleners bij het maken van een weloverwogen keuze.

 • Wat maakt het stoppen van niet-gepaste zorg zo lastig?
 • Wat zijn de do’s en don’ts bij het terugdringen van niet-gepaste zorg?
 • Hoe start u zelf een project op om niet-gepaste zorghandelingen terug te dingen en de kwaliteit van zorg te verbeteren?
 • En wat kan het programma Doen of laten? daarin voor u betekenen?

Door: Tijn Kool, programmaleider Doen of laten?, senior researcher IQ healthcare, Radboudumc


  10:45

Sturen op gepaste zorg

Moet alles wat kan? Het ziekenhuis draagt hierin een verantwoordelijkheid. Bestuurder Gita Gallé geeft haar visie op het sturen op gepaste zorg en de-implementatie van niet-gepaste zorg.

 • Hoe zorgen we voor bewustwording van niet-gepaste zorg bij zorgprofessionals?
 • Wat is de aanpak van de-implementatie? Wat zijn de ervaringen met het stoppen van ‘onnodige’ verpleegkundige handelingen van de ‘Beter Laten-lijst’?
 • Hoe draagt het ontregelen van de zorg bij aan meer tijd voor de patiënt?

Door: Gita Gallé, voorzitter Raad van Bestuur Deventer Ziekenhuis


  11:15

Netwerkpauze

  11:45

Hoe draagt een zorgverzekeraar bij aan ‘Zinnige Zorg’?

De zorgverzekeraar heeft de taak om de zorg ook op de langere termijn toegankelijk te houden voor iedereen. VGZ gelooft dat dit kan met ‘Zinnige Zorg’. Hoe kan de zorg anders vanuit het standpunt van de zorgverzekeraar?

 • Wat zijn de financiële aspecten van ‘Zinnige Zorg’ en wat is de faciliterende rol van VGZ?
 • Hoe werkt VGZ samen met zorgverleners en patiënten en wat zijn de doelstellingen?
 • Hoe dragen de projecten bij aan betere betaalbaarheid en betere zorg? Wat zijn de successen en wat zijn de valkuilen van de projecten ‘Zinnige Zorg’?

Door: Ab Klink, lid van de raad van bestuur van VGZ


  12:15

Samen met de patiënt beslissen: behandelen of juist niet?

Als zorgverlener stel je de vragen welke behandeling bij het ziektebeeld past en of die mogelijk is bij deze patiënt. De vraag of de patiënt gelukkig wordt van zo’n traject, staat niet centraal. Ieder gesprek met de patiënt over zorg, leidt uiteindelijk leidt tot minder zorg en meer waarde.

 • Hoe gaat u het gesprek met de patiënt en hun naasten aan?
 • Wat zijn de dilemma’s en wat zijn de ethische vraagstukken?
 • Op welke manier draagt multidisciplinair overleg en samenwerking bij aan minder zorg en meer waarde?

  12:45

Netwerkpauze inclusief lunch

  13:45

Praktijkcases, ronde 1

Tijdens deze ronde komen zorgverleners aan het woord die de afgelopen tijd aan de slag zijn geweest met zogenoemde deimplementatie van niet-gepaste zorg. Wat waren hun belangrijkste lessen? De sessies zijn interactief. De presentator vertelt u in 20 minuten over het project. Vervolgens gaat u met elkaar in gesprek aan de hand van stellingen. U heeft keuze uit ondermeer de volgende sessies:

Stoppen met separeren
GGZ Breburg is best practise geworden in het terugdringen van separaties. Het is gelukt om alle separaties in het hele instituut terug te dringen van 3.000 uur per maand naar minder dan 12 uur per jaar. Niet meer separeren begint met motivatie. Wat helpt, zijn de verhalen van cliënten, familie en medewerkers. De combinatie van motivatie, reflectie en intervisie, de visie en koers vormden gezamenlijk de basis voor het succes. 
Door: Sandra Vos, psychiater en directeur Behandelzaken van GGZ Breburg

Meer tijd voor patiënten, minder verwijzingen
Zorgverzekeraar VGZ heeft de huisartsen in de regio Gorinchem financiële ruimte gegeven voor consulten van een kwartier in plaats van tien minuten. Een goed gesprek blijkt soms meer te helpen dan doorverwijzen. Het aantal doorverwijzingen daalde met 27 procent.
Door: Vincent Coenen, huisarts in Werkendam en medisch directeur bij Huisarts en Zorg

Stomadrager Catharina Ziekenhuis vaker zonder thuiszorg naar huis
Bijna 9 op de 10 patiënten die met een stoma naar huis gaan, hebben tot wel 4 maanden thuiszorg nodig. Maar als patiënten in het ziekenhuis direct getraind worden in het gebruik en de verzorging van hun eigen stoma, kunnen zij in veel gevallen zonder thuiszorg naar huis. Bij het Catharina ziekenhuis zijn de cijfers inmiddels omgedraaid. Nu gaan 9 van de 10 patiënten met een stoma, naar huis zónder dat thuiszorg nodig is. En dat op een veilige manier en vol zelfvertrouwen.
Door: Johanne Bloemen, Gastro-intestinaal en oncologisch chirurg bij Catharina Ziekenhuis

Terugdringen van ongepaste MRI’s en kijkoperaties bij 50plussers
MRI’s en kijkoperaties zijn bij 50plussers met degeneratieve knieklachten vaak ongepast. De afgelopen jaren werken 13 orthopedische afdelingen verspreid door heel Nederland gericht aan het terugdringen van het aantal ongepaste MRI’s en kijkoperaties. Hiervoor kregen zij o.a. scholing over de richtlijn en onderliggende bewijslast, feedback over het aantal ongepaste MRI’s en kijkoperaties, een patiëntenfolder en werd besproken hoe het gesprek met patiënten over ongepaste zorg in de spreekkamer kon worden gevoerd.
Door: Leti van Bodegom-Vos, staflid Biomedical Data Sciences, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)


  14:45

Korte break

  15:00

Praktijkcases, ronde 2

Opschaling
Tijdens deze ronde komen twee projecten aan de orde die werken aan opschaling van effectieve interventies om niet-gepaste zorg terug te dringen. Hoe pakken zij dat aan? Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij opschaling?

Nieuwe projecten
In deze ronde komen twee projectleiders aan het woord die het komend jaar in ‘Doen of laten?’ aan de slag gaan met het terugdringen van niet-gepaste zorg. Zij vertellen over waarom ze aan de slag zijn gegaan met deze problematiek, hoe ze het willen aanpakken en welke uitdagingen ze zien.

Meer informatie over deze sessies is eind augustus bekend.


  16:00

Samenwerken aan de Cirkel van Gepast Gebruik

Sjoerd Repping is sinds februari namens alle partijen uit de medisch specialistische zorg ‘kwartiermaker Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ (ZE&GG) bij het Zorginstituut. Binnen het programma ZE&GG werken patiënten, zorgprofessionals, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid samen om zorgevaluatie de komende 5 jaar integraal onderdeel te laten worden van het reguliere zorgproces, waarbij het onbekende wordt geëvalueerd en bewezen effectieve zorg wordt geïmplementeerd. Daardoor krijgt de patiënt de bewezen beste zorg en wordt ook bijgedragen aan het betaalbaar houden van de zorg.

 • Wat is de achtergrond van het programma ‘Zorgevaluatie en gepast gebruik’?
 • Welke actiepunten zijn er op korte en lange termijn?
 • Hoe dragen patiënten, zorgprofessionals, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid bij aan gepast gebruik van zorg en hoe werken ze hierin samen?

Door: Sjoerd Repping, voorzitter Zorgevaluatie en Gepast Gebruik bij Zorginstituut Nederland, hoogleraar Zinnige Zorg aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA), strategisch adviseur van de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC.


  16:45

Afsluitende borrel

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen